Wednesday, April 14, 2010

...Ilmu....

Mu'az bin Jabal berkata:


"Pelajarilah ilmu,dengan mempelajari ilmu kerana mengharapkan wajah Allah itu mencerminkan takut, mencari ilmu adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menuntutnya adalah jihad, mengajarnya kepada ahli keluarga adalah taqarrub. Ilmu adalah pendamping pada waktu sendirian dan teman akrab pada saat bersendirian."

No comments:

Post a Comment